Samundra,

Zee (de; v(m); meervoud: zeeën)

Ik ben trots op deze mooie naam voor een fantastisch doel.

Het verhaal achter de stichting Samundra….

Sinds ons eerste bezoek aan Nepal ben ik verliefd op dit land met zijn vriendelijke mensen en fantastische bergen, rijke cultuur en natuur. Wij vanuit het vlakke landje onder de zeespiegel oog in oog met de hoogste toppen ter wereld. En ook maakten we kennis met een van de meest arme landen ter wereld. Een land waar ca. 31% van de mensen onder de armoedegrens leeft (gemiddeld jaarinkomen is $ 200), een enorme werkeloosheid is, een groot gedeelte van de bevolking nog steeds analfabeet is, een land waar veel kinderen slachtoffer zijn van prostitutie en kinderarbeid, 1 op de 20 kinderen zijn of haar 5e verjaardag niet haalt door geen of minimale gezondheidszorg, waar mensen sterven aan “gewone” ziektes als diarree. Maar ondanks deze armoede werden we warm ontvangen, maakten we vrienden en werden we deel van hun families.

In 2011 werd de Nepalese ngo Himalayan Care Hands (HCH) opgericht, een stichting die inmiddels diverse mooie projecten heeft gerealiseerd en nieuwe opgestart, een stichting die we vanaf het begin een warm hart toedragen en waar we zo af en toe een handje helpen.

Nu is het tijd voor een intensievere en meer constructieve samenwerking. Ik zie zeeën van mogelijkheden en wil die graag, samen met een groep enthousiaste mensen om me heen, uitwerken.

Het doel is de projecten van Himalayan Care Hands (HCH) (www.himalyancarehands.org) te ondersteunen en het opstarten en uitvoeren van nieuwe duurzame projecten in Nepal. Uitgangspunt hierbij is dat in nauw overleg met de lokale gemeenschappen ideeën voor nieuwe projecten uitgewerkt worden, de lokale mensen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en dat de projecten duurzaam van aard zijn. Wij zullen hierbij financiële steun leveren alsook ondersteuning in de vorm van training en coaching of levering van materialen.

De projecten zullen zich richten op onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en milieu in met name de afgelegen landelijke gebieden in Nepal (waar gemeenschappen vaak verstoken blijven van basisvoorzieningen).

We nodigen u uit om met ons in zee te gaan, zodat we samen de cirkel van helpende handen groter kunnen maken en een brug kunnen slaan van het land onder de zeespiegel naar het land met de hoogste bergtoppen ter wereld, om de wereld een beetje mooier te maken.

Namaste

Peggy Kuipers

Oprichtster / Voorzitter Stichting Samundra