Over ons

Stichting Samundra is opgericht in 2016. Het initiatief voor de oprichting ligt bij een aantal enthousiaste mensen die zich verbonden voelen met Nepal en geïnspireerd zijn door hun nepalese en zwitserse vrienden van de nepalese ngo Himalayan Care Hands Nepal (HCH) (www.himalayancarehands.org). HCH is opgericht in 2011 door een aantal bevlogen zakenmensen uit Nepal die een helpende hand wilden bieden aan kansarme lotgenoten.

Stichting Samundra zal de projecten van HCH gaan ondersteunen en in samenwerking nieuwe duurzame projecten opstarten en uitvoeren. De projecten richten zich op integratie van onderwijs, gezondheid, ontwikkeling van landbouw en milieu met een “ bottum-up” benadering. Dit heeft als voordeel directe communicatie en samenwerking met (lokale) gemeenschappen en bevordering van de kwaliteit van leven. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel we streven naar het gebruik van lokale middelen en het inzetten van de vaardigheden van lokale mensen. Daarnaast benutten we de kennis van (inter)nationale experts en vrijwilligers, zowel bij de totstandkoming van de projecten als bij de uitvoering en het opleiden van lokale mensen.

Na de aardbeving in april en mei 2015 hebben we ook reeds samengewerkt met HCH, die zich sinds die tijd  ook richt op noodhulp bij rampen en ontwikkeling en algemeen bewustzijn over aardbevingen en preventiemaatregelen. Hierbij zullen we ook ondersteuning bieden.

Waar staan wij voor?

Verbetering van de kwaliteit van leven van arme mensen, kwetsbare en onderdrukte mensen en sociaal geïsoleerde mensen  door te voorzien in hun behoeften en het bereiken van sociale rechtvaardigheid.

Verslag 2019-2020

2020-1 financiele administratie Stichting Samundra

2019-1 financiele administratie Stichting Samundra

Balans 2018

Verslag 2018

Beleidsplan 2017-2018

 

Wat zijn onze doelen?

Wij ondersteunen de projecten van Himalayan Care Hands (HCH) (www.himalayancarehands.org) en zullen nieuwe duurzame projecten opzetten en (mede) uitvoeren. Uitgangspunten voor alle projecten zijn:

 • alle projecten zijn in samenwerking met de lokale bevolking, zij komen zelf met ideeën en voorstellen, projecten moeten door hen zijn bedacht, niet voor hen.
 • de doelgroep wordt nauw betrokken bij de projecten tijdens de uitvoering, de verantwoordelijkheid ligt bij de bevolking.
 • oog voor duurzaamheid, zodat de projecten op lange termijn kunnen blijven bestaan
 • er zal een nauwe samenwerking zijn met HCH Nepal waarbij zowel de stichting als de partner in Nepal regelmatig zal evalueren en rapporteren

De projecten richten zich op:

 • Onderwijs – goed onderwijs biedt kansen op een betere toekomst en zodoende doorbreking van de cirkel van armoede. Veel nepalese kinderen zijn ondervoedt en school kan op zijn minst in 1 goede maaltijd per dag voorzien. Daarnaast levert het meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, meisjes treden niet meer op zeer jonge leeftijd in het huwelijk waardoor ook HIV, sterfte bij de bevalling en zelfmoord vermindert.
 • Gezondheidszorg – het leven in de afgelegen gebieden in Nepal kent vele uitdagingen, waarvan gezondheid niet de minste is. Ziekte en ondervoeding zijn alom aanwezig, er is een zeer dunne scheidslijn tussen leven en dood. Wat een simpele diagnose is grote delen van de wereld kan in Nepal de dood betekenen. Om gezondheidszorg toegankelijker te maken voor de mensen in de afgelegen gebieden is het HCH ziekenhuis in Mainapokhara gebouwd. Daarnaast richten we ons op een goede opleiding en voorlichting zodat een groot aantal gezondheidsissues voorkomen kan worden.
 • Landbouw en Milieu – deze projecten hebben als doel de zelfredzaamheid van de mensen in de afgelegen gebieden te vergroten en om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat de projecten duurzaam zijn.

Hoe gaan wij te werk?

 1. Samenwerking met de lokale gemeenschappen vanaf idee tot uitvoering, onderhoud en instandhouding van het project. Dit doen we door intensief samen te werken met de nepalese ngo HCH (www.himalayancarehands.org).
 2. Bouwen van hulp- en steunposten voor onderwijs en gezondheidszorg
 3. Voorlichting geven, coachen en ondersteunen van lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld bij het opzetten van preventieve gezondheidsprogramma’s (bijv. hygiene, verbeteren leefgewoonten), educatieve projecten (onderwijs), duurzame landbouwprojecten of milieubehoud. Hierbij hoort ook het stimuleren van gemeenschappen om actief deel te nemen aan deze programma’s.
 4. Leveren van materialen (schoolmaterialen, bouwmaterialen, duurzame energiebronnen etc.).
 5. Leveren van professionele ondersteuning in de vorm van training en coaching, dit kan bijvoorbeeld zijn aan scholen/leerkrachten, ziekenhuispersoneel of technisch personeel.
 6. Betrekken van gehandicapten in het doelgebied bij de projecten, door projecten toegankelijk te maken (bouwtechnisch) of voorzieningen te creëren.
 7. Projecten duurzaam maken door betrokkenheid lokale bevolking, opleidingen en inzet duurzame middelen.
 8. Locaties zoeken waar eco-toerisme opgezet kan worden met behoud van de cultuur. Zo wordt de sociale isolatie verminderd en de lokale economie ondersteund.
 9. Creëren van werk en werkgelegenheid in lokale ambachten en afzetmogelijkheden creëren in het buitenland
 10. Programma’s voor Nederlandse scholen ontwikkelen om kennis te maken met de projecten alsook mogelijkheden bieden om vrijwilligerswerk te doen bij diverse projecten.
 11. Financiële middelen genereren door het organiseren van acties, werven van donateurs, subsidies etc.

Beloningsbeleid

Stichting Samundra wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers die geen enkele geldelijke beloning hiervoor ontvangt. Ook bestuurskosten, zoals vergader-, reis- en verblijfkosten worden niet gedeclareerd.

De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

ANBI status

Stichting Samundra is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Ons team

Bestuur

Peggy Kuipers Voorzitter
Carmen Albers Penningmeester
Karlijn Hermans Secretaris

Algemene leden

Rob Gulpers
Stevie Hendriks

Team HCH Nepal

Jagat Dahal Voorzitter Nepal